» Обзор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги и сервиз

За нашите клиенти предлагаме кам нашите продукти за прахоулавяне следните допълнителни услуги и сервиз:

  1. резервни части и допълнително оборудване към нашите прахоуловители.

  2. компютърни симулации - за оптималното свързване на нашите продукти кам Вашата инсталация.

  3. реконструкция и модернизация на съществуващи прахоуловителни системи според новите изисквания: нови продукти, нови производсвени процеси, нови нормативи, ново техническо решение, …
    Ние ще Ви кажем каво е възможно, целесъобразено и изгодено.

  4. плануване на цялостната прахоуловителна система въз основа на нашата производствена гама.

 

 

 

Всички права запазени © 1997-2010 CZBA s.r.o. | Kontakt | Impressum