Обзор

 

» Филтри Puls Jet

 

  › Джобни филтри

 

  › Патронни филтри

 

  › Циклон-филтър

 

  › INOX филтри
  › ATEX филтри
  › HT филтри

 

› Циклони

 

› Вентилатори

 

› Допълнително оборудване за филтри

 

Puls Jet филтри за прахоулавяне

Обезпрашителни инсталации


Фирмата CZBA OОД предлага широка гама от самопочистващи се филтри по отношение на размери, конструкция и материали. Филтрите ни се използват при очистването на много фини частици с ниско съдържание на влага. Джобните филтри са специално конструирани за праховъздушен поток от сухи, влакнисти и плоски частици. Патронните филтри се използват като универсален краен прахоуловител при съоръжения, единични или група машини, отделящи прах. Циклон-филтрите използва за улавянето и очистване на големи количества замърсените газове, kakтo и при процеси с високо налягане.

Филтриращите елементи - филтърни патрони или джобове са произведени от иглонабит филц от полиестерни влакна и се почистват автоматично по време на работния цикъл чрез импулси от сгъстен въздух (Puls Jet). Продухването се управлява от цифров контролер и се извършва през определен интервал от време или при при достигане на определена степен на запушване (разлика в налягането deltaР) между чистата и прашната страна на филтъра. 

Фирмата CZBA OОД предлага широка гама от продукти за оптимално решаване на всеки конкретен проблем.

 

Варианти с филтриращи патрони или джобове

ВАРИАНТ
КОМПОНЕНТИ
ПРИЛОЖНА ОБЛАСТ • вентилатор
 • филтърен модул
 • стойка с контейнер за прах
 • за обезпрашаване на работни места и машини • вентилатор
 • филтърен модул
 • монтират се върху бъркачки и мелници
 • за обезпрашаване на бункери, силози и пневмотранспорти • филтърен модул
 • стойка с контейнер за прах
 • за обезпрашаване на работни места и машини
 • свързват се в локална аспирация с общ вентилатор • вентилатор
 • филтърен модул
 • стойка с контейнер за прах
 • вторичен филтър според EN 1822
 • за връщане на пречистения въздух в работните помещения • вентилатор
 • кръгъл филтърен модул
 • циклон
 • стойка с контейнер за прах
 • за утаяване на големи количества прах

 

Специални модели

 • INOX - за хранително вкусовата индустрия
 • ATEX 95 - за взривоопасен прах и при работа във взривоопасна среда
 • HT - за висока температура до 450 °C
 • конструкция, издържаща на високо налягане (+/- 0,6 bar)

 

Преимущества

 • ниски загуби в налягането

 • почистване на филтърните елементи без износване и подръжка
 • низко ниво на шум
 • лесна поддръжка
 • експлоатационната надеждност
 • компактна модулна конструкция

 

 

Copyright © 1997-2010 CZBA s.r.o. | Kontakt | Impressum