Обзор
› Филтри Puls Jet
» Циклони
  › Тип HE
  › Тип HF
  › CycloVent
› Вентилатори
› Допълнително оборудване за филтри


Прахоуловители циклони -

въздушни сепаратори и центробежни циклони

 

Нашите високо ефективните прахоуловители – циклони и въздушни сепаратори представляват най-изгодното решение за прахоулавяне на сух, не слепващ се материал с големина над 5 микрона. Степента на прахоулавяне достига до 99%.  

Основните ни модели от тип HE и HF са разработени въз основа на утвърдения модел на Stairmand. Те са усъвършенствани относно повишаването на ефективността и намаляването на загубите на налягане според най-новите теоретични познания за теория на циклони и газова механика. Размерите на циклона се определят от специализиран софтуер и след компютърни симулации, което позволява да предложим на нашите клиенти оптимизирания за дадения случай продукт.

В зависимост от спецификациите на клиента ние предлагаме:

  • конструкция със съответните материали
  • различни вътрешни облицовки (например против износване или висока температура)
  • разнообразни входови отвори по размер и форма (геометрии)
  • групи от циклони (двойни и четворни конфигурации)

При циклоните има два основни случая на приложение. При филтрирането на средно фини и не много груби прахове под 50 микрона е необходимо да се улови възможно най-голямо количество прах. В такива случаи се прилагат нашите циклони от тип HE. Тези циклони се използват при големи количества сух прах в прахогазовия поток. Според нашия практически опит при сепарацията нa много груби частици над 50 микрона е достатъчно прахоулавянето да се осигурява от циклон със средни възможности. Това доведе до конструирането на циклона тип HF. Тези циклони се отличават с голям дебит и ниски загуби на налягане, но трудно отделят фини частици. Използват се като предварителна степен на очистване при комбинация със следващ филтър. 

CycloVent е апарат за засмукване - циклон тип HF с вентилатор монтиран в горната част и се използва за прахоулавянето на големи количества сух прах и за почистване на струшки от металорежешти машини.

 

Преимущества:

  • надеждната работа
  • лесна поддръжка
  • постоянна параметри на хидравлични загуби
  • разделяне на прах от полезни частици
  • по-висока ефективност на цялата прахоуловителна система
  • защита от претоварване и задрастване на главният прахоуловител

 

висока ефективност
при ниски загуби в налягането

голям дебит
при ниски загуби в налягането

 

Всички права запазени © 1997-2009 CZBA s.r.o. | Kontakt | Impressum