Обзор

 

› Филтри Puls Jet

 

› Циклони

 

» Вентилатори
 › за високо налягане
 › за средно налягане
 › за димни газове
 › за транспортиране
 › cъоръжения към вентилатори

 

› Допълнително оборудване за филтри

 

Центробежни вентилатори

 

Вентилаторите са машини служещи за транспортиране на газове и газови смеси.

Приложение:

 • за вентилация и климатизация на жилищни, обществени, производствени и други помещения
 • за транспортиране на зърнести и прахообразни продукти като брашно, зърно, цимент, стърготини и др.
 • за осигуряване на приток на въздух при технологични процеси
 • в хладилната и сушилна техника
 • в технологични процеси от минната, металургичната и химическата промишленост, енергетиката и селското стопанство

 

Bидове:

CZBA ООД предлага центробежни вентилатори за:

 • високо налягане
 • средно налягане
 • димни газове
 • транспортиране

 

Избор на вентилатор:

При избора на вентилатор трябва да се вземат предвид следните характеристики:

 • дебит [m3 / h]
 • налягане [Pa]
 • мощност на мотора [kW]
 • обороти [min-1]
 • Position des Gehäuse
 • характеристиките на въздуха - температура, опасност от експлозия, Klebrigkeit des Staubs und andere spezifische Anforderungen
 • Съоръжения към вентилатори - шумозаглушители, направляващи апарати, фланци, рами, виброрами, предпазни капаци, виброизолатори, Flexverbindung

 

 

Всички права запазени © 1997-2009 CZBA s.r.o. | Kontakt | Impressum