Обзор
› Филтри
› Циклони

 

› Вентилатори
» Допълнително оборудване за филтри

 

Допълнително оборудване

за филтри и циклони

 

КОМПОНЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Допълнително оборудване
 • фланци според EN 12220
 • фланци според DIN 24154/2
 • шумоизолация
 • дроселова клапа
 • вторичен филтьр според EN 1822
 • транспортьори - шнекове
 • транспортьори - шлюзови затвори
Резервни части
 • филтърни патрони
 
 • cоленоид (клапан) - 3/4"; 1"; 3/2"
 
 • вентури-дюзи за патрон Ф214 - 327 mm
 • защитни мембрани (ATEX)
 

Copyright © 1997-2009 CZBA s.r.o. | Kontakt | Impressum