» Обзор
› Филтри
› Циклони

 

› Вентилатори
› Допълнително оборудване за филтри

 

Прахоуловители –

Puls Jet филтри и циклони

 

Прахоуловителите на CZBA OОД са високо ефективни съоръжения за сухо фино и грубо очистване на прахогазови емисии. Те могат да се използват във всички промишлени производства, където при различни технологични процеси се отделя прах.

Прахоуловителите се проектират индивидуално в зависимост от характеристиките на прахогазовия поток и конкретните условия. Те напълно обезпечават европейските норми (CE).

Фирмата предлага самопочистващи се джобини и патронни филтри (Puls Jet) за фино прахоулавяне, циклони за грубо прахоулавяне, циклон-филтри за улавяне на големи количества прах, както и смукателни апарати за извличане на насипни продукти от пневмотранспорти. Предлагаме също прахоуловители за специфични процеси, например за повишена температура, за взривоопасни прахови емисии и за хранително-вкусовата промишленост. 

Високо ефективните прахоуловители на CZBA OОД се характеризират с дълъг срок на експлоатация, експлоатационна надеждност и лесна поддръжка.

 

Продукти

ПРОДУКТИ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
ПРИЛОЖНА ОБЛАСТ
ФИЛТРИ

Vario Jet Rapid
джобен филър

 • дебит: 800 - 4000 m³/h

 • висока концентрация на прах
 • остатъчна запрашеност < 5 mg/m³
 • за улавяне на сух, влакнест и плосък прах
 • за процеси изискващи бърза смяна на производството

Vario Jet T
джобен филър

 • дебит: до 4500 m³/h
 • висока концентрация на прах
 • остатъчна запрашеност < 5 mg/m³
 • за улавяне на сух, влакнест и плосък прах
 • за машини за пресипка, пълнене и разтоварване, шмиргели, дискови отрезни машини, шлайфане и полиране

Vario Jet THF
джобен филър
(High Flow)

 • дебит: 4500 - 18000 m³/h

 • висока концентрация на прах
 • остатъчна запрашеност < 5 mg/m³
 • за улавяне на сух, влакнест и плосък прах
 • за силози, бункери, машини за пресипка, пълнене и разтоварване, шмиргели, дискови отрезни машини, шлайфане и полиране
 • дебит: до 1800 m³/h
 • средна концентрация на прах
 • остатъчна запрашеност < 2 mg/m³
 • за улавяне на сух прах, стружки, стърготини, зърно, брашно
 • за единични машини и работни места
 • дебит: до 5000 m³/h
 • средна концентрация на прах
 • остатъчна запрашеност < 2 mg/m³
 • за улавяне на сух прах, стружки, стърготини, зърно, брашно
 • за единични или група машини отделящи прах
 • дебит: до 20000 m³/h
 • при процеси с подналягане
 • висока концентрация на прах
 • остатъчна запрашеност < 2 mg/m³
 • при процеси с низко налягане (-0,8 Bar)
 • при сух и насипен прах
 • за улавяне на големи количества прах
ЦИКЛОНИ
 • дебит: до 20000 m³/h
 • средно фин прах до 5 микронa
 • за улавяне на големи количества сух, насипен прах
 • дебит: до 25000 m³/h
 • груб прах
 • за утаяване на големи количества сух прах от частици със среден и голям диаметър
 • извличане на насипни продукти от пневмотранспорти
 • като предварителна степен на очистване пред филтър
 • дебит: 1200 - 5000 m³/h
 • груб прах
 • за утаяване на големи количества сух прах от частици със среден и голям диаметър
 • извличане на насипни продукти от пневмотранспорти

 

 

Според праха

ПЛъТНОСТ НА ПРАХА

ВИД ПРАХ

ниска
средна
висока
фин (< 10 Mikron)
средно фин (10-50 Mikron)
груб (50 -100 Mikron)
много груб (> 100 Mikron)

 

 

Copyright © 1997-2009 CZBA s.r.o. | Kontakt | Impressum